Міжнародна наукова конференція

HOMO AGENS

18—19 грудня 2021 року

онлайн конференція

Homo agens” Станіслава Вінценза” — попередній лозунг, натхненням для якого став сучасний досвід пандемії, як час, що вимагає дії. Суспільна дистанція, ізоляція і локдаун стали долею більшості людей у світі, а водночас, всі ми були і є свідками вражаючої та зворушливої активності особистостей, професійних груп і суспільств.

Що ми запам‘ятаємо з цих тривалих місяців епідемії? Що дізнаємось про себе та люські спільноти?

Чи завдяки пандемії ми можемо інакше поглянути на досвід наших предків також на “Iнше” — те, що діялось в минулому чи діється тепер, або заперечується/випихується за горизонт нашого існування? Наскільки в атмосфері пандемії ми зможемо помітити війну, етнічні зачистки, еміграцію, ув‘язнення та бар‘єри?

Основним нашим інтересом залишається біографія і письменницький та інтелектуальний спадок Станіслава Вінценза — автора та філософа, який об‘єднує ідею свободи з дією.

Пропонуємо цільове, однак і необмежене читання «Полонини», «Післявоєнних перипетій Сократа», «Діалогів з совітами»,есе, чернеток і кореспонденції, щоб ще раз почути голос Вінценза, який був свідком і учасником декількох історичних переломів та драматичних суспільних процесів: промислової революції в Східних Карпатах, зародження націоналізму, який знищував суть місцевих спільнот, обох Світових Воєн, геноциду, еміграції та ізоляції. Чи єдність цього письменництва підтверджується у сфері етичної програми, який вписується в документи особистого життя та літературну фікцію? Куди сягають корінням вінцензівські принципи дії і чим керується його homo agens? Що є суттю „слова для світу”, яке вписане в багатокультурну та багатомовну гуцульську тетралогію?

Співорганізатори:

  • Спілка польських письменників на еміграції у Лондоні (СППнЕ)
  • Інститут польської філології і філологічний факультет Вроцлавського університету (ВрУ)
  • Факультет художньої освіти і кураторства Художнього університету ім. Магдалени Абаканович в Познані (ХУП)
  • Міждисциплінарний центр польського навчання університету в Хайфі (УХ, Ізраїль)
  • Загальноукраїнський демократичний форум (Київ)
  • Інститут європейської культури Польського університету на еміграції у Лондоні (ПУНЕ)

Наукова рада конференції:

 

 • д-р Дорота Бурда-Фішер (Університет в Хайфі, УХ)
 • д-р габіл. Ян А. Хороши (Вроцлавський університет, ВрУ)
 • проф. Майкл Флемінг (Польський університет на еміграції у Лондоні, ПУНЕ)
 • д-р Юстина Гожкович (Спілка польських письменників на еміграції у Лондоні, СППнЕ і ПУНЕ
 • проф. д-р габіл. Юзеф Олейнічак (Сілезький університет)
 • проф. д-р габіл. Мирослава Олдаковска-Куфлова (Католицький люблінський університет)
 • д-р габіл. габілітований доктор наук Володимир Прухницьки, проф. УЯ, (Ягелонський університет)
 • д-р габіл. Якуб Жміджінські, проф. ХУП, (Художній університет у Познані)

Організаційний комітет:

 

 • д-р Дорота Бурда-Фішер (Університет в Хайфі, УХ)
 • д-р габіл. Ян А. Хороши (Вроцлавський університет, ВрУ)
 • д-р Юстина Гожкович (Спілка польських письменників на еміграції у Лондоні, СППнЕ і ПУНЕ
 • Регіна Вашяк-Тейлор (голова СППнЕ)
 • д-р габіл. Якуб Жміджінські, проф. ХУП, (Художній університет у Познані)

Секретаріат і команда реалізаторів:

 

 • д-р Тереза Фолга-Нейду (ПУНЕ)
 • Адріан Лігенза (ПУНE)
 • Ярослав Солецьки (ПУНЕ)
 • Малгожата Вітковска (ПУНЕ)