Międzynarodowa Konferencja Naukowa

HOMO AGENS

18—19 grudnia 2021

Konferencja online

„Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. Dystans społeczny, izolacja i lockdown stały się udziałem większości ludzi na świecie, a jednocześnie wszyscy byliśmy i jesteśmy świadkami spektakularnej i poruszającej aktywności jednostek, grup zawodowych i społeczeństw.

Co zapamiętamy z tych przeciągających się miesięcy zarazy? Czego się dowiemy o sobie i ludzkich wspólnotach?

Czy dzięki pandemii możemy inaczej spojrzeć na doświadczenia naszych przodków oraz Innych – w przeszłości lub w teraźniejszości dziejącej się lub wypartej/wypchniętej poza horyzont naszej egzystencji? Ile z aury zarazy potrafimy dostrzec w wojnie, czystkach etnicznych, emigracji, uwięzieniu i wykluczeniu?

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem.

Proponujemy ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę Połoniny, Powojennych perypetii Sokratesa, Dialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, emigracji i osamotnienia. Czy spójność tego pisarstwa potwierdza się w sferze programu etycznego wpisanego w dokumenty życia osobistego i literacką fikcję? Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową i wielojęzyczną tetralogię huculską?

Współorganizatorzy

  • Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO)
  • Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr)
  • Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP)
  • Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich Uniwersytetu w Hajfie (UH Izrael)
  • Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne (Kijów)
  • Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO)

Rada Naukowa Konferencji

 

 • dr Dorota Burda-Fischer (UH)
 • dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
 • prof. Michael Fleming (PUNO)
 • dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO and PUNO)
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski, UŚ)
 • prof. dr hab. Miroslawa Oldakowska-Kuflowa (Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL)
 • dr hab. Włodzimierz Próchnicki, Prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)
 • dr hab. Jakub Żmidziński, Prof. UAP

Komitet Organizacyjny

 

 • dr Dorota Burda-Fischer (UH)
 • dr hab. Jan A. Choroszy (UWr)
 • dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO and PUNO)
 • Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO)
 • dr hab. Jakub Żmidziński, Prof. UAP

Sekretariat i Zespół Realizacyjny

 

 • dr Teresa Folga-Naidoo (PUNO)
 • Adrian Ligęza (PUNO)
 • Jarosław Solecki (PUNO)
 • Małgorzata Witkowska (PUNO)