O projekcie

Twórczość Stanisława Vincenza u progu XXI wieku w ujęciu interdyscyplinarnym

Główni realizatorzy projektu

  • Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO)
  • Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO)
  • Wydział Filologiczny i Instyut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr)
  • Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP)

Współorganizatorzy niektórych wydarzeń:

  • Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne (Kijów)
  • Blue Point Art Gallery London
  • Culture Lab Foundation
  • Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich Uniwersytetu w Hajfie (UH Izrael)
  • Towarzystwo Karpackie (Warszawa)

Kierownicy projektu

  • dr hab. Jan Andrzej Choroszy, UWr
  • dr Justyna Gorzkowicz, PUNO i ZPPnO
  • dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP
stanislaw vincenz

Opis projektu

Uruchomienie projektu zbiegło się w czasie z obchodami 50. rocznicy śmierci Stanisława Vincenza i pozwoliło na powiązanie go z międzynarodową konferencją naukową „Stanisław Vincenz — Czarnohora: Place and Non-place” (Kraków, 19–20 listopada 2021). Projekt jest skierowany do rozległego kręgu odbiorców: miłośników literatury i kultury polskiej, znawców oraz admiratorów twórczości Stanisława Vincenza, osób zainteresowanych wielokulturową Polską i Huculszczyzną, obserwatorów stosunków polsko-ukraińskich, świadków i badaczy wpływu dziejów na polską twórczość emigracyjną. Zrealizowanie projektu wzmocni skuteczność rozpowszechniania pisarstwa Stanisława Vincenza, odsłoni jego postać międzynarodowej publiczności, przyczyni się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych zadań w formie online przy zaangażowaniu środowisk polskich i polonijnych z całego świata (zwłaszcza z Wielkiej Brytanii i Izraela) zaprezentuje Polskę jako interesującą przestrzeń historycznego i współczesnego dialogu międzykulturowego.

Projekt literacko-badawczo-wystawienniczy przewiduje:

  • Przeprowadzenie badań indywidualnych w zakresie twórczości Stanisława Vincenza
  • Organizację międzynarodowej konferencji naukowej „Homo agens Stanisława Vincenza”
  • Digitalizacja wystawy „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971)” — wg scenariusza dra hab. Jana A. Choroszego – poświęconej twórczości Stanisława Vincenza; stworzenie strony www w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim; wykonanie e-katalogów w trzech wersjach językowych
  • Stworzenie i prezentację w trzech wersjach językowych – w cyklu „Dialogi Vincenza” – materiałów audiowizualnych promujących twórczość Stanisława Vincenza i wielokulturową Huculszczyznę
  • Opracowanie koncepcji i przygotowanie wirtualnej wystawy „Dialogi Vincenza – spojrzenia” w 3D Blue Point Art Gallery London oraz stworzenie katalogu (e-book sygnowany ISBN)
  • Przygotowanie, redakcję artykułów naukowych i materiałów dokumentujących rezultaty projektu oraz wydanie książki monograficznej (druk zwarty sygnowany ISBN)

Partnerzy

PUNO
Uniwersytet Wrocławski
związek pisarzy
Blue Point Art Gallery
HIUPS
UAP Poznan
Towarzystwo Karpackie
Ogólnoukraińskie forum demokratyczne
Culture Lab Foundation

Patroni medialni