Wystawa edukacyjna

Dialog o losie i duszy

Stanisław Vincenz (1888—1971)

Autor scenariusza i kurator wystawy

dr hab. Jan Andrzej Choroszy

Uniwersytet Wrocławski

 

Kurator anglojęzycznej wersji wystawy

dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

Digitalizacja wystawy

dr Justyna Gorzkowicz

Blue Point Art Gallery, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londyne

Jarosław Solecki

Blue Point Art Gallery, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londyne

Małgorzata Witkowska

GMW, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londyne

O wystawie

Wystawa, stworzona wg scenariusza dra hab. , Jana Andrzeja Choroszego, prezentuje najważniejsze etapy biografii Stanisława Vincenza i główne wątki jego twórczości. Przypomina esej: opowieść łączy fakty, obrazy i zdjęcia, wspomnienia, opinie oraz fragmenty tekstów. Tłem narracji są fotografie włoskiego etnologa Lidia Ciprianiego z 1933 roku – jeden z ostatnich obrazów dawnej Huculszczyzny. Wykorzystano dokumenty i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Vincenzów, spuścizny Lidia Ciprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Rapperswilu, Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura w Le Mesnil-le-Roi i Biblioteki Polskiej w Londynie.

Premiera wystawy odbyła się we Wrocławiu w październiku 2014 roku w ramach Festiwalu imienia Brunona Schulza oraz Kolokwium Vincenzowskiego poświęconego twórczości Stanisława Vincenza.

W latach 2015–2021 zaprezentowana została w 67 miejscach w Polsce. Ukraińska wersja wystawy, wykonana z inicjatywy Mykoły Kniażyckiego, po raz pierwszy została pokazana w listopadzie 2018 roku w siedzibie Rady Najwyższej Ukrainy, później eksponowana była w Iwano-Frankowsku i we Lwowie. Anglojęzyczna wersja wystawy została zainicjowana w 2021 roku przez dr. hab. Jakuba Żmidzińskigo, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP).

Trójjęzyczną wystawę londyńską zrealizowano przy współpracy Związku Polskich Pisarzy na Obczyźnie (ZPPnO), Instytutu Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) oraz Blue Point Gallery London w ramach prezentowanego tu międzynarodowego projektu literacko-badawczo-wystawienniczego.

Wirtualna wystawa edukacyjna w Blue Point Gallery London przenosi poszczególne plansze narracyjne ekspozycji „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888—1971)” do zakładek strony internetowej. Digitalizacja wystawy jest działaniem poszerzającym międzynarodowy charakter badań humanistycznych nad kulturą i literaturą polską, a w szczególności nad twórczością Stanisława Vincenza organicznie związaną z kulturą huculską.

Tablic edukacyjnych

Wystaw w Polsce

Tablice edukacyjne

SŁOBODA RUNGURSKA

HUCULSZCZYZNA

KRZYWORÓWNIA

WIEDEŃ—LWÓW—WARSZAWA