ПРО ПРОЄКТ

Творчість Станіслава Вінценза на межі XXI століття mіждисциплінарний підхід

Головні реалізатори проєкту:

  • Спілка польських письменників на еміграції у Лондоні (СППнЕ)
  • Міждисциплінарний центр польського навчання університету в Хайфі (УХ, Ізраїль)
  • Інститут польської філології та філологічний факультет Вроцлавського університету (ВрУ)
  • Факультет художньої освіти і кураторства Художнього університету ім. Магдалени Абаканович у Познані (ХУП)

Співорганізатори деяких подій:

  • Загальноукраїнський демократичний форум (Київ)
  • Blue Point Art Gallery London
  • Culture Lab Foundation
  • Інститут європейської культури Польського університету на еміграції (ПУНЕ)
  • Карпатське товариство (Варшава)

Керівники проєкту

  • д-р габіл. Ян Анджей Хороши, УВр
  • доктор наук Юстина Гожковіч, ПУНЕ і СППнЕ
  • д-р габіл. Якуб Жміджіньскі, професор ХУП
Станіслав Вінценз

Опис проекту

Запуск проєкту збігся у часі з відзначанням 50-ї річниці смерті Станіслава Вінценза і дозволив пов‘язати його з міжнародною науковою конференцією“Станіслав Вінценз — Чорногора: місце і не-місце“(Краків, 19–20 листопада 2021). Проєкт призначений для широкої аудиторії: любителів польської культури і літератури, знавців та шанувальників творчості Станіслава Вінценза, людей, які цікавляться багатокультурною Польщею та Гуцульщиною, для спостерігачів польсько-українських стосунків, для свідків і дослідників впливу історії на польську еміграційну творчість. Реалізація проєкту зміцнить результативність поширення письменництва Станіслава Вінценза, розкриє його постать міжнародній публіці, сприятиме створенню позитивного образу Польщі за кордоном. Проведення таких масштабних завдань у формі онлайн при залученні польських і полонійних середовищ з усього світу (зокрема з Великобританії та Ізраїля), представить Польщу як цікавий простір для історичного і сучасного міжкультурного діалогу.

Літературно-дослідницько-виставковий проєкт передбачає:

  • Проведення індивідуальних досліджень в розрізі творчості Станіслава Вінценза
  • Організацію міжнародної наукової конференції „Homo agens Stanisława Vincenza
  • 1. Оцифрування вистави „Діалог про долю і душу. Станіслав Вінценз (1888 — 1971)” — за сценарієм доктора наук Яна А. Хорошого — присвяченої творчості Станіслава Вінценза; створення сайту трьома мовами: польською, українською та англійською; оформлення електронних каталогів у трьох мовних версіях
  • Створення і презентацію у трьох мовних версіях — циклу „Діалоги Вінценза” — аудіовізуальних матеріалів, які поширюють творчість Станіслава Вінценза і багатокультурноГуцульщини
  • Опрацювання концепції і підготовка віртуальної вистави „Діалоги Вінценза — погляди” в 3D Blue Point Art Gallery London також створення каталогу (e-book підтверджений ISBN)
  • Підготовку і редакцію наукових статей та матеріалів, які документують результати проекту також видання монографії (стислий друк підтверджений ISBN).

Партнери

PUNO
Uniwersytet Wrocławski
związek pisarzy
Blue Point Art Gallery
HIUPS
UAP Poznan
Towarzystwo Karpackie
Ogólnoukraińskie forum demokratyczne
Culture Lab Foundation

Медіа-покровителі